Saturday, May 30, 2009

Teater Ahmad Syauqi dan Taufiq al Hakim


Egyptian Theatre
Masrahiyyah atau teater adalah satu cabang daripada sastera arab moden.Tokoh yang paling terkenal dalam memperkenalkan teater di Mesir adalah ''Amir Syu'ara" Ahmad Syauqi dan Taufiq Hakim.


Teater yang dihasilkan oleh Ahmad Syauqi adalah berbentuk syair manakala Taufiq Hakim pula lebih berbentuk prosa.
Penghantaran Ahmad Syauqi ke Perancis telah banyak mempengaruhi beliau dalam menghasilkan karya-karya beliau.Semasa di Perancis, beliau banyak terpengaruh dengan aliran Klasiki dan Romantiki dan berjaya menghasilkan sebuah karya berjudul Ali Bik al Kabir.
Kemudian, beliau telah menghasilkan pelbagai lagi karya bermutu di antaranya Masra' Cleopatra, Majnun Laila, Kombiz, Antaroh, Alis Huda dan al Bakhilah.
Manakala Taufiq al Hakim yang terkenal dengan teater berbentuk prosa, pada mulanya telah menggunakan pendekatan berbentuk 'ramziah"atau simbol dan menghasilkan satu karya berjudul al Dhif al Thaqil.
Kemudian, beliau tertumpu kepada tema kemasyarakatan berjudul Masrah al Mujtama' dan al Maráh al Jadidah.Setelah itu beliau bertukar kepada tema zihniyyah (yang terbentuk hasil pemikiran dan pemerhatian beliau).
Di antara karya beliau yang berjaya dihasilkan ialah Ahli Kahfi, Syahrazad,Áudah al Syabab, al Aidi al Naiemah, al Shofaqah, Asywak al Salam, al Khuruj Min al Jannah, al Zumar dan al Jamaliyun.

Konklusinya, mereka bukan sahaja tokoh yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan teater di Mesir malah berjaya mengetengahkan idea-idea baru bersesuaian dengan masyarakat Mesir pada masa itu yang lebih mengenali teater daripada Perancisakibat daripada pengaruh Napoleon Bonaparte yang memperkenalkannya sewaktu menjajah Mesir pada satu masa dahulu.

*Mudah-mudahan teater, drama, filem atau apa jua bentuk hiburan ditanahair diadun mengikut acuan Islam akan berkembang dan mendapat perhatian masyarakat...Insya Allah.

No comments: