Monday, June 01, 2009

Bedah Buku- Cinta di Rumah Hasan al Banna

Bismillah wa alhamdulillah, segala pujian yang tak terhingga buat al Khaliq yang memberikan kesempatan masa untuk menghadhami buku yang cukup berharga ni..

Buku ini , cuba membuka sedikit lembaran kehidupan Hasan al Banna sebagai seorang ayah dalam berinteraksi dengan anak-anaknya.Bagaimana latar belakang kehidupan yang dibina seorang pejuang dakwah yang membukukan banyak prestasi dalam tempoh hidupnya yang tidak lama, yakni selama 43 tahun?

Bagaimana kehangatan hubungan dan warna jiwa sebuah keluarga yang dibina oleh seorang yang menggagaskan gerakan dakwah, yang hari-harinya begitu padat dengan aktiviti di luar rumah?

Buku ini menegaskan tidak ada pemisahan antara keluarga dan dakwah, sekaligus menjawab pertanyaan, "Mana yang lebih penting, dakwah untuk umat ataupun membina keluarga?"

Sesungguhnya yang meletakkan dasar pergerakan dakwah moden seperti Hasan al Banna telah memberikan contoh bahawa yang merasakan sentuhan pertama nilai pendidikan seseorang dai'e, justeru orang terdekatnya.Jika dia seorang ayah, maka isteri dan anak-anaknyalah yang akan merasakan sentuhan pertama.Begitu juga apabila dia seorang ibu.

Ada banyak peranan ayah dalam Islam yang harus ditunaikandengan benar sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

"Setiap kalian adalah pemimipin yang bertanggungjawab ke atas yang dipimpinnya.Seorang amir adalah pemimpin ke atas rakyatnya dan dia bertanggungjawab ke atas yang dipimpinnya.Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas yang dipimpinnya.Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan dia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya.Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggungjawab ke atas yang dipimpinnya.Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya."(HR Bukhari daripada hadis Nafi' bin Umar r.a)

Al Banna rahimullah dikurniakan enam orang anak, terdiri daripada seorang anak lelaki dan lima orang anak perempuan:

a.Wafa : Adalah anak perempuan yang sulung sekaligus isteri seorang dai'e terkenal iaitu Sa'id Ramadhan rahimullah.Ketika al Banna meninggal dunia, dia sudah berusia 17 tahun.

b.Ahmad Saiful Islam : Seorang peguam sekaligus setiausaha general Majlis Peguam Mesir dan bekas anggota parlimen Mesir.Dilahirkan pada 22 November 1934.Berjaya memperolehi gelaran sarjana di bidang HAM tahun 1956, dan Darul Ulum 1957.Usianya baru 14 tahun, 2 bulan, 20 hari ketika al Banna meninggal dunia.

c.Dr Tsana : Pensyarah Urusan Pengaturan Rumah Tangga, mengajar sejumlah universiti di Arab Saudi.Dia baru berusia 11 tahun ketilka al Banna meninggal dunia.

d.Ir Raja' : Ketika al Banna meninggal dunia, usianya sekitar lima setengah tahun.

e.Dr Halah : Pensyarah kedoktoran di Universiti al Azhar.

f.Dr Istisyhad: Pensyarah ekonomi Islam.Dia masih dalam kandungan ibunya ketika al Banna menghembuskan nafasnya yang terakhir.Jika diimbas semula, menurut analisis doktor, dia harus digugurkan dari kandungan lantaran penyakit yang dideritai serta bahaya kehamilan yang mengancam nyawa si ibu.
Para pengamal perubatan menetapkan pada 12 Februari bertepatan dengan hari kematian Imam Hasan al Banna.Tapi Allah SWT berkehendak sesuatu yang lain.Istisyhad lahir dengan sihat.Dan kerana rangkaian peristiwa itulah dia dinamakan Istisyhad yang bererti memburu mati syahid.

Sedikit petikan wawancara bersama Saiful Islam al Banna yang disiarkan oleh ikhwanonline.com:

S:Bagaimanakah sikap al Banna di rumah, berhubung dengan saudara sebagai anaknya yang hidup bersamanya selama 14 tahun?

J:Ayah adalah pemimpin rumahtangga yang ideal yang tidak melalaikan hak-hak keluarga.Awal makalah yang ditulisnya 'Dakwah adalah Kewajipan', dan makalah keduanya bertajuk, 'Kepada Siapa Dakwah ini Diserukan?'
Dalam makalah itu ditegaskan bahawa keluarga adalah objek nombor satu dakwah yang harus diberikan perhatian.Ayah melandaskan hal itu pada firman Allah SWT, "Wa andzir asyiiratakal aqrabiin.."Dan berilah peringatan kepada keluarga kalian yang dekat...

No comments: