Monday, July 02, 2007

KEMUDI HATI 2


KEPENTINGAN UKHUWWAH

“Sahabat, jika hari ini aku terlalu gembira, sedarkanlah aku dengan amaran-amaran ALLAH.Jika aku bersedih tanpa kata, pujuklah aku dengan tarbiyyah Pencipta..Jika aku lemah tak berdaya, ingatkanlah aku dengan kehebatan syurga ..Jika antara kita ada tembok yang memisahkan…ajaklah aku meleraikan segera…Jika pernah hatimu terluka, luahkanlah agar aku berubah…dan jika esok aku terlena tanpa jaga iringilah lenaku dengan kalungan doa ..Berjanjilah sahabat, ukhuwwah kita untuk selamanya…”

Imam As Syahid Hassan al Banna dalam Risalah at Ta’lim telah meletakkan rukun ukhuwwah dalam rukun baiahnya dengan berkata : “yang saya maksudkan dengan ukhuwwah (persaudaraan) ialah hati dan jiwa terikat dengan ikatan aqidah.Aqidah merupakan ikatan yang paling kuku dan bernilai.Ukhuwwah adalah saudara iman, sementara perpecahan pula adalah saudara kufur.Kekuatan yang pertama ialah kekuatan perpaduan dan tidak ada perpecahan tanpa kasih sayang.Darjat kasih sayang yang paling rendah ialah kesejahtearaan jiwa terhadap saudara seislamnya dan darjat yang paling tinggi ialah mengutamakan orang lain daripada diri sendiri”

Banyak ayat al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang betapa pentingnya ukhuwwah ini.Allah SWT berfirman : “dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyyah bermusuh-musuhan maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu lalu jadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara”(al-‘Imran: 103)

Rasulullah SAW bersabda : “Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri.” (muttafaqun ‘alaih)

Betapa pentingnya persaudaraan ini telah dibuktikan oleh sirah nabawiyyah di dalam hijrah Baginda SAW, muhajirin dan ansar dipersaudarakan oleh Baginda SAW.

1.Jaafar bin Abi Talib dengan Muaz bin Jabal
2.Hamzah bin Abi Talib dengan Zaid bin Harithah
3.Abu Bakar as Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair
4.Umar al-Khattab dengan Utbah bin Malik
4.Abdul Rahman bin Auf dengan Saad bin Robi’

Persaudaran ini telah melahirkan hubungan yang sangat kuat melepasi kebangsaan dan perkauman .Kaum Ansar sebagai penduduk tempatan menawarkan bantuan yang sangat banyak lebih banyak daripada jumlah kaum Muhajirin sendiri.Begitulah tingginya martabat keimanan dan ketaqwaan yang dicapai oleh kaum Ansar yang mendapat kepujian dan keredhaan Allah SWT.

No comments: